O Iribio

Asociación Socio-Cultural

Blog

Apoio MONTE PINDO Parque Natural

Posted by iribio on 3 Ee agosto Ee 2012 a las 10:30http://www.montepindo.org/

Desde a Asociación Socio-Cultural O Iríbio apoiamos totalmente a declarazón de Parque Natural do Monte Pindo e o seu entorno, que reúne características mais que merecidas para tal recoñecimento, tanto polo seu enorme valor natural e paisaxítico, desde a sua topografia até a sua flora e fauna, como polo seu valor antropolóxico e cultural deste monte sacro dos celtas, así como polos importantes restos da nosa história que alí existen.

A privilexiada situazón do Monte Pindo conforma un conxunto extraordinário, ao estaren ao seu pé tanto a fervenza do Ézaro como a praia de Carnota.


Consideramos que a criazón do Parque Natural é o mellor xeito de pór en valor este património, e como tal, esta revalorizazón repercutiría extraordinariamente en positivo na comarca e nos seus habitantes, xerando economía complementar ás actividades tradicionais da zona desde a sustentabilidade, posibilitando un futuro mellor e paralisando a emigrazón para a cidade e a perda de actividades e ofícios tradicionais, e ao mesmo tempo xerando novas posibilidades económicas, coa importáncia de posibilitar a revitalizazón da zona nestes tempos de crise.

É tamén unha medida urxente e necesária polas constantes ameazas e destruzóns que este entorno sofre, co
n hidroeléctricas, eólicos, tendidos eléctricos, incéndios, plantazóns alóctonas, apertura de vías inecesárias, urbanismo especulativo, etc.

Corresponde ás autoridades competentes traballar na conservazón e posta en valor do noso património, antepondo o ben colectivo aos intereses particulares, así como atender as demandas dos galegos, polo que consideramos que non se pode continuar a facer ouvidos xordos a deste clamor popular. Esiximos portanto, que a administrazón se poña ao servizo da sociedade e traballe para podermos deixar aos nosos fillos esta magnífica herdanza patrimonial, e para garanti-lo, nada mellor que declar o Monte Pindo como Parque Natural.


Triacastela, 8 de marzo de 2012


Categorías: Ninguno

Publicar un comentario

Uy!

Uy, se olvidó de algo.

Uy!

Las palabras que ha ingresado no coinciden con el texto dado. Por favor, inténtelo de nuevo.

¿Ya es miembro? Iniciar sesión

0 comentarios