O Iribio

Asociación Socio-Cultural

Blog

Comunicado 20-VII-09

Posted by iribio on 20 Ee julio Ee 2009 a las 15:12

COMUNICADO EN DEFENSA DA SERRA DO IRIBIO


O pasado xoves, día 16 de Xullo, ven de se publicar no DOG a

resolución pola que se aproba definitivamente o proxecto sectorial de

incidencia supramunicipal do «Parque Eólico Oribio», nos concellos de

Triacastela e Samos.

 

Desde a Asociación Socio-Cultural «O Iribio» queremos manifestar a nosa

máis absoluta e rotunda OPOSICIÓN a este atentado contra a nosa terra

e o noso futuro:

 

1

É UNHA AGRESIÓN IRREVERSÍBEL AO MEDIO AMBIENTE. Este parque

eólico está situado na Rede Natura 2000, a rede de espazos

naturais protexidos no ámbito da Unión Europea creada en virtude

da Directiva 92/43/CEE, relativa á conservación dos hábitats naturais e da

fauna e flora silvestres, coñecida como Directiva Hábitats, co gallo de

salvagardar os espazos naturais máis representativos da diversidade de

hábitats e especies de Europa. Evidentemente este parque é unha

actividade INCOMPATÍBEL coa Rede Natura.

 

O obxectivo global da Directiva Hábitats, é ?contribuír a garantir a

biodiversidade mediante a conservación dos hábitats naturais e da

fauna e flora silvestres no territorio europeo dos Estados membros?. Para o

cumprimento deste obxectivo global, a Directiva está estruturada en dous

grandes obxectivos máis concretos: a creación da rede Natura 2000 e o

sistema de protección global das especies.

 

A Directiva Hábitats crea a rede ecolóxica europea coherente de zonas

especiais de conservación. Esta rede de lugares terá que garantir o

mantemento (ou o restablecemento) nun estado de conservación

favorabel dos tipos de hábitats naturais e dos hábitats das especies na

súa área de distribución natural dentro do territorio da Unión Europea.

 

A Xunta de Galiza, mediante o Decreto 72/2004 tamén declarou a todos

os espazos naturais dentro dun LIC baixo a figura de Zonas de Especial

Protección dos Valores Naturais (ZEPVN), incluindoos desta forma na Rede

Galega de Espazos Protexidos segundo o estabelecido na Lei 9/2001 da

conservación da natureza de Galiza. Esta declaración implica estes

espazos deberán contar cun Plano de Conservación.

 

Os valiosos hábitats existentes nas áreas ocupadas polo eólico ainda non

contan con un estudo detallado, porén o LIC enteiro está afectado por

un Plano de Ordenación dos Recursos Naturais (PORN) que os está a

estudar en profundidade, e que legalmente impide calquer actividade

que poda modificalos mentras non se finalice a elaboración deste plano.

A propia documentación aportada pola empresa na sua solicitude

recoñece que afectan seriamente a 4 hábitats e contabilizan na zona

ocupada polo parque eólico mais 30 especies ameazadas reguladas

legalmente con diversos graus de protección.

 

A autorización deste parque eólico neste lugar contradice todas as

medidas de protección da natureza, e de levarse a cabo destruirá un

patrimonio natural que se perderá para sempre, privando as futuras

xeracións do uso do seu valor.

 

2

É UNHA AGRESIÓN AO PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL DO

CAMIÑO DE SANTIAGO, nunha das serras máis emblemáticas dun

camiño declarado Ben de Interese Cultural (desde 1962), Primeiro

Itinerario Cultural Europeo (desde 1987) e Patrimonio Cultural da

Humanidade (desde 1993), estando este parque localizado totalmente

na súa área de protección e cun impacto paisaxístico fulminante.

 

Os aeroxeneradores incluidos de uns 100 m de altura están proxectados

no cimo dunha montaña de 1.440 m de altitude e serán visíbeis desde o

Bierzo ou Lugo capital. O impacto visual afectará a enormes áreas do

territorio e malamente se poderá minimizar ?decorando os muiños con

motivos xacobeos? ou ?plantando vexetación para tapar as vistas? como

rezan as insultantes medidas correctoras propostas pola administración.

 

3

É UNHA AGRESIÓN AO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO E HISTORICO

DO «CAMIÑO REAL» que transcurre pola cresta do monte e sobre o

que se situarán literalmente os aeroxeneradores. Este camiño

medieval ten as súas orixes na época romana, e nel atópanse neveiros e

restos arqueolóxicos ainda por evaluar, nunha zona da Galiza onde se

están facendo espectaculares achádegos.

 

O parque eólico foi autorizado sen o mais mínimo estudo ou calquer

sensibilidade no referente ao patrimonio arqueolóxico, malia que os

expertos alertan do seu elevado interese.

 

O Camiño Real é ademais unha ruta de sendeirismo que ao caracter

histórico se lle suman unhas impresionantes vistas e o disfrute de espazos

naturais exclusivos, polo que as suas posibilidades de explotación para o

ecoturismo outorganlle un grandísimo valor.

 

4

É UNHA AGRESIÓN AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO DOS

CONCELLOS AFECTADOS, onde non aporta ningún posto de traballo

directo nin indirecto, no entanto perxudica seriamente a economía

complementaria da agricultura predominante ligada ao turismo rural e

xacobeo, que é a única que medra positivamente nestes concellos.

 

Resulta contradictorio investir en desenvolvimento rural, en promoción do

Camiño de Santiago, subvencións e programas con fondos comunitarios

como o Leader+, LIFE+, etc, fondos para a conservación da natureza,

cando despois se introduce un parque eólico incompatiblel coa lóxica

destes investimentos e que bota por terra todo o esforzo público e

privado de desenvolvimento en concellos onde o principal problema é a

alarmante perda de povoación e a emigración a vilas próximas debido

as poucas alternativas económicas a unha agricultura en crise.

 

5

É UN INSULTO Á LEXISLACIÓN E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

sendo unha sucesión de irregularidades desde o inicio da sua

tramitación en 2004 onde se lle concedeu como FAVORÁBEL unha

Declaración de Impacto Ambiental con todo tipo de erros de fondo e

forma. Unha Declaración de Impacto Ambiental é un complexo informe

que require unha serie de informes previos de outras consellarias e

organismos, ausentes neste caso, e cuxa tramitación require case dous

anos. A Declaración de Impacto Ambiental para este parque foi

elaborada NO ESPECTACULAR PRAZO DUN MÉS, co governo Fraga en

funcións despois de perder as elecións e foi asinada polo Director Xeral

de Calidade e Avaliación Ambiental o DIA ANTES DO SEU CESAMENTO, que

deu o visto bo a un expediente chapuceiro e cheo de erros e no que

faltaban importantes informes e estudos previos. Ademais, claro, de

?pechar os ollos? diante do verdadeiro impacto que este parque

produce.

 

6

É UN INSULTO AOS VECIÑOS aos que se lles negan permisos para

actividades demostradamente sostíbeis dentro da Rede Natura

para logo autorizar algo tan agresivo como este parque eólico.

 

Impidese a construcción dun simple galpón polo ?impacto? que ten no

Camiño de Santiago, desde o que a maioria das veces nen se ve, e logo

autorízanse muiños que se ven a 80 Km.

 

Negase o permiso para ampliar as instalacións a un veciño emprendedor

que ten a única fábrica galega de instalacións deportivas, actividade

totalmente sostíbel e compatibel coa conservación da natureza e do

patrimonio, e que pretende empregar a 100 persoas da zona, e o

mesmo tempo autorizase unha actividade incompatibel e que non

emprega a ninguén.

 

7

É UN PRECEDENTE para novas concesións en espazos protexidos,

que realmente é o que busca este parque de dubidosa

rendabilidade, que principalmente pretende abrir as portas a

construcción masiva deles nos espazos protexidos das serras orientais.

 

 

Polos motivos anteriormente expostos, a Asociación Socio-Cultural O iribio

iniciou xa accións para impedir a construcción deste parque eólico.

 

Presentamos xa un recurso de reposición á licenza municipal de obras no

Concello de Triacastela ao detectarmos diversas iregularidades que

consideramos que a anulan.

 

Nos próximos dias formalizaremos tamén un recurso de reposición

perante a Xunta, e imos levar este tema aos tribunais se a administración

non rectifica na sua neglixencia.

 

Paralelamente iniciaremos charlas informativas nos próximos días nos

concellos afectados, onde explicaremos pormenorizadamente os

problemas que este parque ocasionará aos veciños e as alternativas de

futuro que o parque nos impide. Estas charlas estarán abertas a todo o

mundo e tentaremos fomentar un debate constructivo, onde terán voz

todos os asistentes. Trataremos de implicar aos colectivos afectados de

forma mais directa como son as comunidades de montes e o sector

hostaleiro.

 

Nesta semana botará a andar tamén unha campaña de recollida de

sinaturas baixo o lema «O Iribio: outro futuro, que non o leve o vento!»

que lle serán entregadas á administración esixindo a paralisación desta

barbaridade.

 

Procuraremos sensibilizar e movilizar a todas cantas presoas podamos

porque queremos que o futuro sexa algo diferente da depredación,

destrucción e desertificación social do rural.

 

 

Documento do comunicado en PDFCategorías: Noticias